Ομιλία Υπουργού Παιδείας στη Βουλή για τις αλλαγές στην εκπαίδευση

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ομιλία Υπουργού Παιδείας Στη Βουλή Για Τις Αλλαγές Στην Εκπαίδευση

Ομιλία Υπουργού Παιδείας Στη Βουλή Για Τις Αλλαγές Στην Εκπαίδευση

Ομιλία πραγματοποίησε σήμερα στη Βουλή η νέα Υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως, στην οποία ανέφερε τις προτεραιότητες και τους βασικούς στόχους που έχει θέσει η κυβέρνηση στον τομέα της Παιδείας.

έξι βασικοί στόχοι:

 1. Μεγαλύτερη ελευθερία και μεγαλύτερη αυτονομία για σχολεία και πανεπιστήμια.
 2. Εξωστρέφεια και ουσιαστικότερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 3. Ίσες ευκαιρίες για όλους.
 4. Έμφαση και αξιοποίηση των νέων δεδομένων της ψηφιακής εποχής (αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων).
 5. Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων. Ενίσχυση δηλαδή των δεικτών κοινωνικού κεφαλαίου, που θα δώσουν ώθηση και στην κοινωνική και την οικονομική ανάπτυξη.
 6. Υιοθέτηση πολιτικών βάσει τεκμηρίωσης. Μελέτη δηλαδή όλων των οικονομικών πτυχών της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, με σκοπό τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό για τη βελτίωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών.

Όσον αφορά την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

 • Απλούστευση διεργασιών για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Θεσμική θωράκιση της σχολικής μονάδας και αναβάθμιση του ρόλου του Διευθυντή.
 •  Μεγαλύτερη ελευθερία στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά τη διδασκαλία στην τάξη και επιμόρφωσή τους.
 •  Αξιολόγηση σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών.
 •  Σταδιακή επίλυση του θέματος των αναπληρωτών και μείωση των αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε φορείς.
 •  Πρόσληψη 4.500 εκπαιδευτικών στην Ειδική Αγωγή.
 • Επαναφορά του θεσμού των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.
 • Μελέτη για ένα νέο συνεκτικό πρόγραμμα σπουδών από το Δημοτικό έως το Λύκειο. Το πρόγραμμα σπουδών εμπλουτίζεται με νέες εκπαιδευτικές θεματικές (π.χ. εθελοντισμός, επιχειρηματικότητα κ.ά.)
 • Ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών και γνώσεων πληροφορικής.
 • Καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Καθιέρωση σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού από το Γυμνάσιο.
 • Ειδική Αγωγή: Σταδιακή προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος στην κατεύθυνση της πλήρους ανάπτυξης της ενταξιακής εκπαίδευσης (inclusive education), δημιουργία προγραμμάτων σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, κατάλληλα σταθμισμένα ως προς το είδος της αναπηρίας και των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, και ίδρυση προστατευμένων εργαστηρίων μαθητείας και κατάρτισης.
 • Ενίσχυση αυτόνομου παιδαγωγικού ρόλου του Λυκείου, με στοχευμένες παρεμβάσεις αναφορικά με το Εθνικό Απολυτήριο και τις προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη.
 • Θέσπιση νέου πλαισίου για την ιδιωτική εκπαίδευση με μεγαλύτερους βαθμούς ελευθερίας και προστασία  εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών.
 •  Βελτίωση στρεβλώσεων του ισχύοντος συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και σε βάθος χρόνου, ουσιαστικότερες αλλαγές.

Όσον Αφορά την Επαγγελματική Εκπαίδευση και τη Δια βίου μάθηση:

 • Ίδρυση πρότυπων ΕΠΑ.Λ. και πρόβλεψη ενεργότερου ρόλου των κοινωνικών εταίρων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
 • Θέσπιση νέου πλαισίου λειτουργίας των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας.
 • Στη Δια Βίου Μάθηση:
  • Παροχή δυνατότητας πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων σε κάθε ενδιαφερόμενο, στο πλαίσιο της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.
  • Αναβάθμιση δεξιοτήτων των ενηλίκων για τη βέλτιστη ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας και τη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Όσον αφορά την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:

 • Κατάργηση ασύλου. Οι δημόσιες αρχές θα μπορούν να επεμβαίνουν αυτεπαγγέλτως για κάθε αξιόποινη πράξη που διαπράττεται εντός πανεπιστημίου.
 • Θέσπιση σύγχρονων και αποτελεσματικών δομών διοίκησης, με διακριτές και σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες.
 • Καθιέρωση ανώτατου χρονικού ορίου ολοκλήρωσης των προπτυχιακών σπουδών ν+2, πλην εξαιρέσεων.
 • Ενίσχυση αυτονομίας και εξωστρέφειας των Ιδρυμάτων:
  • Απελευθέρωση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.
  • Διεύρυνση δυνατότητας δημιουργίας ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων.
  • Ενίσχυση των θερινών/χειμερινών σχολείων σε τομείς που η χώρα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα (π.χ. πολιτισμός, ναυτιλία, τουρισμός).
  • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων εξ αποστάσεως σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, με επένδυση στις νέες τεχνολογίες.
  • Αξιοποίηση της δυνατότητας ΣΔΙΤ για την κάλυψη επιμέρους αναγκών των Ιδρυμάτων (π.χ. για κατασκευή φοιτητικών εστιών).
  • Εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου για δωρεές προς τα Ιδρύματα και για την υλοποίηση πατεντών και επιστημονικών ιδεών.
  • Απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΛΚΕ, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες διαφάνειας και λογοδοσίας.
  • Επέκταση του θεσμού της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, σε συναφή με τις σπουδές τους αντικείμενα.
 • Θωράκιση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π) και εισαγωγή διαδικασιών αξιολόγησης σε όλα τα επίπεδα.
  • Η κρατική χρηματοδότηση προς τα ανώτατα ιδρύματα θα εξαρτάται από αντικειμενικά κριτήρια όπως  το κόστος σπουδών ανά φοιτητή, η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών, μέγεθος και γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος αλλά θα συνδέεται, σε κάποιο βαθμό, και με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
  • Ο Ακαδημαϊκός Χάρτης της χώρας θα προκύπτει από την αξιολόγηση της Α.ΔΙ.Π και στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων, ώστε να μην επαναληφθεί το καταστροφικό φαινόμενο ίδρυσης νέων τμημάτων και συγχωνεύσεων τμημάτων για την εξυπηρέτηση καθαρά ψηφοθηρικών σχεδιασμών και μικροπολιτικών συμφερόντων.
    
    

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το σχετικό βίντεο

Διαβάστε επίσης: Τελική Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικές 2020

Κοινοποιήστε το άρθρο “Ομιλία Υπουργού Παιδείας Στη Βουλή Για Τις Αλλαγές Στην Εκπαίδευση” .

ephilologist

ephilologist