Ενδεικτικές Eρωτήσεις ΙΕΠ Για Την Αξιολόγηση της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας» Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ενδεικτικές Ερωτήσεις ΙΕΠ Γλώσσα

Ενδεικτικές Ερωτήσεις ΙΕΠ Για Την Αξιολόγηση Της «Νέας Ελληνικής Γλώσσας Και Λογοτεχνίας» Στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Πατήστε τους σχετικούς συνδέσμους:

Πρώτο θέμα (συνοπτική νοηματική απόδοση)

Δεύτερο θέμα

Τρίτο θέμα (ερμηνευτικό σχόλιο – Λογοτεχνία)

Τέταρτο θέμα (παραγωγή λόγου)

Πηγή: iep.edu.gr

ephilologist

ephilologist