Θέματα και Απαντήσεις Νεοελληνικής Γλώσσας Και Λογοτεχνίας (Πανελλαδικές 2020)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις για το μάθημα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας (Πανελλαδικές 2020) στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές και μαθήτριες των ΓΕΛ.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις για την εξέταση με το Νέο Σύστημα.

Πατήστε εδώ, για να δείτε τα θέματα για την εξέταση με το Παλαιό Σύστημα.

Πηγή: filologika.gr

ephilologist

ephilologist