Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Λυκείου 2022-2023

Facebook
Twitter
LinkedIn
Οδηγίες Διδασκαλίας Μαθημάτων Γενικού Λυκείου 2023 2024

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τις οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων (Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας, Αρχαίων Ελληνικών, Λατινικών, Ιστορίας) και των τριών τάξεων του Γενικού & Εσπερινού Λυκείου (Α’ Τάξη, Β’ Τάξη και Γ’ Τάξη) για το σχολικό έτος 2022 – 2023.

Στο τέλος των οδηγιών διδασκαλίας του μαθήματος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου περιλαμβάνονται και τρεις ρουμπρίκες αξιολόγησης. Η πρώτη αφορά τη συνοπτική απόδοση μέρους του κειμένου ή των απόψεων του/ της συγγραφέα (περίληψη). Η δεύτερη αφορά το ερμηνευτικό σχόλιο και η τρίτη την παραγωγή λόγου.

Δεν μπορείς να μάθεις την Εισαγωγή των Αρχαίων Γ’ Λυκείου; Δες το Σχεδιάγραμμά μας!

Κατέβασε τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Λυκείου 2022 – 2023 που σε ενδιαφέρει:

1) Οδηγίες Διδασκαλίας Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ’ Λυκείου

2) Οδηγίες Διδασκαλίας Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Α’ και Β’ Λυκείου

3) Οδηγίες Διδασκαλίας Αρχαία Α’ και Β’ και Γ’ Λυκείου

4) Οδηγίες Διδασκαλίας Λατινικά Β’ και Γ’ Λυκείου

5) Οδηγίες Διδασκαλίας Ιστορία Α’ και Β’ και Γ’ Λυκείου

Ενδεικτικά για τη Νεοελληνική Γλώσσα Α’ Λυκείου αναφέρονται οι εξής στόχοι:

Α. Διαδικασίες κατανόησης του νοήματος, της οργάνωσης και της μορφής των κειμένων

Α1. Εντοπισμός και αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών των κειμένων

Α2. Ερμηνεία και μετασχηματισμοί των κειμένων

Α3. Κριτικός στοχασμός/ αξιολόγηση των κειμένων

Α4. Αναστοχασμός σχετικά με ακολουθούμενες στρατηγικές κατανόησης κειμένων

Β. Διαδικασίες παραγωγής γραπτού, προφορικού και πολυτροπικού λόγου: Μετασχηματισμοί κειμένων

Β1. Σχεδιασμός και οργάνωση των κειμένων

Β2. Σύνθεση κειμένων (συγγραφική φάση)

Β3. Αναθεώρηση – Δημοσίευση των κειμένων

Β4. Αναστοχασμός σχετικά με τις ακολουθούμενες στρατηγικές παραγωγής λόγου/μετασχηματισμού των κειμένων

Πηγή: filologika.gr

Μπορείς να δεις και το σχεδιάγραμμα Για την Εισαγωγή των Αρχαίων της Α’ Λυκείου

ephilologist

ephilologist