Προσλήψεις Αναπληρωτών/τριων Β’ Φάση (2023-2024)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Προσλήψεις Αναπληρωτών/τριων Φάση 28 Νοεμβρίου (2023-2024)

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα ονόματα των υποψήφιων που προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες στη Β’ Φάση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

(α) 4.977 εκπαιδευτικοί κλάδων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 3.128 εκπαιδευτικοί κλάδων στη Γενική Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

(α) 1.278 εκπαιδευτικοί κλάδων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

(β) 1.276 εκπαιδευτικοί κλάδων στη Γενική Εκπαίδευση

(γ) 91 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ79.01 και ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία για τη διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Επιπλέον, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, τρεις (3) προσωρινοί αναπληρωτές κλάδων ΠΕ04.01 και ΠΕ86.

Δες αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους τα ονόματα που προσλήφθηκαν ανά δομή εκπαίδευσης, την περιοχή τοποθέτησής τους και το ωράριο (Αναπληρωτές Πλήρους Ωραρίου/ΑΠΩ ή Αναπληρωτές Μειωμένου Ωραρίου/ΑΜΩ).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΑΕ ΔΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΜΕΑΕ ΠΕ

Καλή τοποθέτηση!

Δες το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας εδώ

ephilologist

ephilologist