Προσλήψεις Αναπληρωτών/τριων Β2 Φάση Γενικής (2023-2024)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα ονόματα των αναπληρωτών/τριων της Β2′ Φάσης Γενικής Αγωγής για το σχολικό έτος 2023-2024.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

1.002 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

1.748 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση.

Επίσης, διατέθηκαν για πρόσληψη στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, με απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, δεκατρείς (13) προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Πέμπτη 2/11/2023 έως και την Παρασκευή 3/11/ 2023

Δες αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους τα ονόματα που προσλήφθηκαν στη γενική εκπαίδευησ, την περιοχή τοποθέτησής τους και το ωράριο (Πλήρους Ωραρίου ή Μειωμένου Ωραρίου).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ

Καλή τοποθέτηση!

Δες το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας εδώ

ephilologist

ephilologist