Προσλήψεις Αναπληρωτών/τριων Ειδική Προκήρυξη Φεβρουαρίου (2023-2024)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας τα 289 ονόματα εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται κατόπιν ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών για το σχολικό έτος 2023-2024.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

α) 45 εκπαιδευτικoί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

β) 66 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προσλήφθηκαν ως αναπληρωτές/τριες για το σχολικό έτος 2023-2024:

(α) 30 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) και

(β) 148 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση.

Η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται από την Παρασκευή 23 έως και τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2024, απευθείας στη σχολική μονάδα πρόσληψης. Εάν οι αναπληρωτές/τριες τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας.

Δες αναλυτικά στους παρακάτω συνδέσμους τα ονόματα που προσλήφθηκαν, την περιοχή και τη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους και το ωράριο (Πλήρους Ωραρίου ή Μειωμένου Ωραρίου).

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΑΕ ΔΕ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΑΕ ΠΕ

Καλή τοποθέτηση!

Δες το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας εδώ

ephilologist

ephilologist