Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά το πέρας της ενότητας θα είστε σε θέση να:

Γνωστικοί Στόχοι:

 1. Αναγνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ οἰκέτη και δούλου στην Αρχαία Ελλάδα.
 2. Αναφέρετε τη θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα.
 3. Εξηγείτε τη στάση των δούλων στον Κερκυραϊκό Εμφύλιο.
 4. Αιτιολογείτε, γιατί νίκησαν οι δημοκρατικοί.
 5. Ερμηνεύετε τη στάση των γυναικών στη μάχη.
 6. Μεταφράζετε τα χωρία της ενότητας.
 7. Επιλύετε μία άσκηση με γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα.

Κοινωνικοί/ Συναισθηματικοί Στόχοι:

 1. Ανταλλάσσετε απόψεις με τους συμμαθητές/ τριες σας.
 2. Υποστηρίζετε τη θέση σας.
 3.  Ενθαρρύνετε τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να εκφραστούν.
 4. Εμπλέκεστε ενεργά στη διαδικασία μάθησης.
 5. Ρυθμίζετε μόνοι/ες σας την προσωπική μάθηση.

Ψηφιακοί Στόχοι:

 1. Χρησιμοποιείτε ψηφιακά εργαλεία για διερεύνηση.
 2. Χρησιμοποιείτε το ψηφιακό εργαλείο Padlet, για να συνοικοδομήσετε τη γνώση.
 3. Συνθέτετε απαντήσεις στο ψηφιακό εργαλείο αξιολόγησης Quizizz.

Πληροφορίες για τις Δραστηριότητες Ενότητας Πριν την Τηλεδιάσκεψη

α) Επεξεργαστείτε δύο δραστηριότητες (δραστηριότητα 1 και 2) που αποτελούν αφόρμηση για τη σημασιολογική ανάλυση των όρων "δοῦλος" και οἰκέτης". Μετά την επεξεργασία τους καλείστε να γράψετε την άποψή σας για τη διαφορά μεταξύ των δύο όρων στον πίνακα ανακοινώσεων (δραστηριότητα 3)!

β) Παρακολουθήστε ένα βίντεο για τη θέσης της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα (δραστηριότητα 4). Μετά την παρακολούθηση επιλύστε το κουίζ (δραστηριότητα 5).

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης: 15 λεπτά

Δραστηριότητα 1:

Ανοίξτε το Ψηφιακό Σχολικό Βιβλίο και διαβάστε την παράγραφο 73.1. 

Α) Προσπαθήστε να καταλάβετε το νόημα. Βοηθητικά πατήστε πάνω στις λέξεις με πράσινο χρώμα, για να εμφανιστεί η μετάφρασή τους.  

Β) Παρατηρήστε τη χρήση των λέξεων “δούλους” και “οίκετῶν”.

Δραστηριότητα 2:

Ανοίξτε το ηλεκτρονικό λεξικό Liddell Scott και αναζητήστε το λήμμα “οἰκία”. Διαβάστε τη σημασία της λέξης. 

Δραστηριότητα 3:

Mε βάση τις γνώσεις σας για τη λέξη “οἰκία” στα αρχαία ελληνικά προσπαθήστε να καταλάβετε τη διαφορά μεταξύ των όρων “δοῦλος” και “οἰκέτης” (παράγραφος 73.1) ως υπηρετικό προσωπικό. Γράψτε την απάντησή σας στο Padlet πατώντας το (+) που βρίσκεται κάτω δεξιά!

Δημιουργήθηκε με το Padlet

Δραστηριότητα 4:

Παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο στο οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά η θέση της γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα.

Δραστηριότητα 5:

Αφού αντλήσατε σημαντικές πληροφορίες, πατήστε το κουμπί παρακάτω, για να επιλύσετε το κουίζ! 

Στόχος είναι ο έλεγχος της κατανόησης όλων όσων παρακολουθήσατε στο βίντεο. Το κουίζ περιλαμβάνει μία ερώτηση ανοιχτού τύπου σύντομης απάντησης και πέντε ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό-Λάθος).

Θα λάβετε άμεση ανατροφοδότηση αν ήταν σωστές ή λανθασμένες οι απαντήσεις σας.

Πληροφορίες για τις Δραστηριότητες Ενότητας στην Τηλεδιάσκεψη

1. Καλωσόρισμα μαθητών/τριων (5 λεπτά)

Η τηλεδιάσκεψη περιλαμβάνει πέντε δραστηριότητες (35 λεπτά): 

 1. Μετάφραση και γραμματικοσυντακτική ανάλυση παραγράφου 73.1. 

2. Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 73.1. 

3. Μετάφραση και γραμματικοσυντακτική ανάλυση παραγράφου 74.1.

4. Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 74.1. Εμβάθυνση στην αρχιτεκτονική αρχαιοελληνικού σπιτιού.  

5. Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 74.1. Σχολιασμός θέσης γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα. 

Κλείσιμο/ Αποχαιρετισμός: Συναισθήματα και άποψη για την τηλεδιάσκεψη (5 λεπτά)

Δραστηριότητα 1:

Α) Ο καθηγητής/τρια ανοίγει το Ψηφιακό Σχολικό Βιβλίο και κάνει διαμοιρασμό οθόνης (share screen). Βρίσκει την παράγραφο 73.1 (Θουκυδίδη, Ιστορία).

Β) Μαζί με τη βοήθεια των μαθητών /τριων μεταφράζεται η παράγραφος. Παράλληλα, μέσω ερωταποκρίσεων προς τους μαθητές/τριες γίνονται γραμματικές και συντακτικές επισημάνσεις από τους ίδιους/ες με τα annotation tools του Webex. (Οι μαθητές/τριες πατάνε “Ask to annotate” ή ο καθηγητής/ τρια “Allow to annotate”.)

Δραστηριότητα 2:

Α) Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 73.1.

Β) Ο/Η καθηγητής/τρια ανοίγει το Padlet που επεξεργάστηκαν τα παιδιά πριν την τηλεδιάσκεψη. Γίνεται συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης για τη διαφορά δούλου και οἰκέτη. 

Δραστηριότητα 3:

Α) Ο καθηγητής/τρια πηγαίνει στην παράγραφο 74.1 (Θουκυδίδη, Ιστορία).

Β) Μαζί με τη βοήθεια των μαθητών /τριων μεταφράζεται η παράγραφος. Παράλληλα, μέσω ερωταποκρίσεων προς τους μαθητές/τριες γίνονται γραμματικές και συντακτικές επισημάνσεις από τους ίδιους/ες με τα annotation tools του Webex. (Οι μαθητές/τριες πατάνε “Ask to annotate” ή ο καθηγητής/ τρια “Allow to annotate”.)

Δραστηριότητα 4:

Α) Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 74.1.

Β) Παρουσίαση διαδραστικής εικόνας αρχαιοελληνικής κατοικίας. Ο καθηγητής/τρια κάνει ερωτήσεις, για να ελέγξει τις προϋπάρχουσες γνώσεις των μαθητών/τριων και στη συνέχεια παρουσιάζει τις πληροφορίες.

Δραστηριότητα 5:

Ερμηνευτική ανάλυση παραγράφου 74.1. : 

Α) Σχολιασμός θέσης γυναίκας στην Αρχαία Ελλάδα με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τη δραστηριότητα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης. 

Β) Ο καθηγητής/τρια χωρίζει σε ανομοιογενείς δυάδες τους μαθητές/ τριες  και τους ζητάει να συνομιλήσουν ιδιωτικά στο chat για 5 λεπτά ανταλλάσσοντας απόψεις για το αν συμφωνούν με την άποψη του Θουκυδίδη για τις γυναίκες. Μετά ένας/μια εκπρόσωπος από κάθε δυάδα θα παρουσιάσει την άποψη της δυάδας.

Πληροφορίες για τις Δραστηριότητες Ενότητας Μετά την Τηλεδιάσκεψη

Αφού ολοκληρώθηκε η τηλεδιάσκεψη, καλείστε να επιλύσετε ένα κουίζ ατομικής αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει μία ερμηνευτική ερώτηση ανοιχτού τύπου, 4 γραμματικές και 3 συντακτικές ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής θα λάβετε άμεση ανατροφοδότηση αν ήταν σωστή ή λανθασμένη η απάντησή σας. Για την ερμηνευτική ερώτηση θα λάβετε την ανατροφοδότησή μου με προσωπικό μήνυμα!

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος ενασχόλησης: 10-15 λεπτά

Δραστηριότητα:

Πατήστε το κουμπί παρακάτω, για να επιλύσετε το κουίζ!