Διδακτική Λατινικών Β’ & Γ’ Λυκείου (Ασύγχρονο Σεμινάριο)

Τρέχουσα Κατάσταση
Μη εγγεγραμμένος/ η
Τιμή
50
Ξεκίνησε τώρα

Ενότητες Σεμιναρίου

1. Προγραμματισμός Διδασκαλίας Ενοτήτων
2. Οδηγίες Προσέγγισης Ενοτήτων
3. Οδηγίες Διδασκαλίας Μετάφρασης & Εισαγωγής
4. Οδηγίες Διδασκαλίας Λεξιλογικών - Ετυμολογικών
5. Οδηγίες Διδασκαλίας Γραμματικών Φαινομένων
6. Οδηγίες Διδασκαλίας Συντακτικών Φαινομένων
7. Επιπρόσθετο Υλικό Σεμιναρίου