Διδακτική Λατινικών Β’ & Γ’ Λυκείου (Ασύγχρονο Σεμινάριο)

Τρέχουσα Κατάσταση
Μη εγγεγραμμένος/ η
Τιμή
25
Ξεκίνησε τώρα

Ενότητες Σεμιναρίου

Σεμινάριο Διδακτικής Λατινικών
2. Οδηγίες Προσέγγισης Ενοτήτων
3. Οδηγίες Διδασκαλίας Μετάφρασης & Εισαγωγής