ανάγνωση ιστορίας γ λυκείου

Ιστορία Γ Λυκείου 3 Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 3. “Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου” από το κεφάλαιο Δ. “Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 2 Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας 1917-1922

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)” από το κεφάλαιο Δ. “Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922) Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 1 Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 1. “Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη” από το κεφάλαιο Δ. “Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Οικονομική και πνευματική ανάπτυξη Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 9 Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 9. “Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 9. Η οριστική λύση του Κρητικού Ζητήματος Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 8 Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 8. “Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 8. Η μετάκληση του Βενιζέλου στην Αθήνα και οι επιπτώσεις στο Κρητικό Ζήτημα Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 7 Τα γεγονότα των ετών 1909-1913

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 7. “Τα γεγονότα των ετών 1909-1913” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 7. Τα γεγονότα των ετών 1909-1913 Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 6 Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 6. “Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 6. Η κατάλυση της Αρμοστείας στην Κρήτη. Το πρώτο ενωτικό Ψήφισμα των Κρητών Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 5 Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη 1906-1908

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 5. “Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908)” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 5. Η αρμοστεία του Αλέξανδρου Ζαΐμη (1906-1908) Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 4 Η επανάσταση του Θερίσου 1905

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 4. “Η επανάσταση του Θερίσου (1905)” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 4. Η επανάσταση του Θερίσου (1905) Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 3 Τα πρώτα νέφη

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Τα πρώτα νέφη

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 3. “Τα πρώτα νέφη” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Τα πρώτα νέφη Read More »

Ιστορία Γ Λυκείου 2 Η περίοδος της δημιουργίας

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η περίοδος της δημιουργίας

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Η περίοδος της δημιουργίας” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η περίοδος της δημιουργίας Read More »

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 1. “Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας” από το κεφάλαιο Ε. “Η Περίοδος της Αυτονομίας και η Ένωση της Ελλάδας με την Κρήτη” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Η οργάνωση της Κρητικής Πολιτείας Read More »

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων” από το κεφάλαιο Ε. “Η Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων Read More »

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 1. “Η ενσωμάτωση των προσφύγων” από το κεφάλαιο Ε. “Η Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Η ενσωμάτωση των προσφύγων Read More »

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Η ελληνοτουρκική προσέγγιση” από το κεφάλαιο “Δ. Η Αποζημίωση των Ανταλλαξίμων και η Ελληνοτουρκική Προσέγγιση” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η ελληνοτουρκική προσέγγιση Read More »