Διαδραστικές Ασκήσεις Γραμματικής: Αόριστος Β΄

1) Πατήστε τους συνδέσμους, για να λύσετε δύο ασκήσεις εξάσκησης με τον αόριστο β’! Οι ασκήσεις είναι πολλαπλής επιλογής και μέτριας δυσκολίας. Δε χρειάζεται να βάλετε πνεύματα και τόνους. Άσκηση 1: Αόριστος Β’ Ενεργητικής Φωνής (Μέτριας Δυσκολίας) Άσκηση 2: Αόριστος Β’ Μέσης Φωνής (Μέτριας Δυσκολίας) 2) Πατήστε τους συνδέσμους, για να λύσετε δύο ασκήσεις εξάσκησης […]

Διαδραστικές Ασκήσεις Γραμματικής: Αόριστος Β΄ Read More »