Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με τα πεδία και τα κριτήρια της ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών. Τα κριτήρια συνοδεύουν ρουμπρίκες αξιολόγησης με την τεκμηρίωση των χαρακτηρισμών του έργου των εκπαιδευτικών ως “μη ικανοποιητικό”, “ικανοποιητικό”, “πολύ καλό” και “εξαιρετικό”. Ενδεικτικά αναφέρονται από το Πεδίο Α1. “Γενική και Ειδική Διδακτική του Γνωστικού Αντικειμένου” τα εξής κριτήρια αξιολόγησης: αα) Προετοιμασία […]

Κριτήρια Ατομικής Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Read More »