Η διανομή των εθνικών κτημάτων Ιστορία Γ Λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 3. “Η διανομή των εθνικών κτημάτων” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του […]

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 3. Η διανομή των εθνικών κτημάτων (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »