εισαγωγή αρχαία γ λυκείου

Διαδραστική Άσκηση Εισαγωγής Αρχαία Γ’ Λυκείου (Μέρος 2)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να επιλύσετε το πρώτο μέρος της διαδραστικής άσκησης με ερωτήσεις εισαγωγής από τα Αρχαία Γ’ Λυκείου (Γνωστό) Ανθρωπιστικών Σπουδών. Περιλαμβάνονται 15 ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος και 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Σε αυτές μην ξεχάσετε να βάλετε τόνο στη λέξη, για να θεωρηθεί σωστή η απάντηση! Η άσκηση είναι αυτοαξιολόγησης! Θα βλέπετε […]

Διαδραστική Άσκηση Εισαγωγής Αρχαία Γ’ Λυκείου (Μέρος 2) Read More »

Διαδραστική Άσκηση εισαγωγής Αρχαία Γ’ Λυκείου (Μέρος 1)

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να επιλύσετε το πρώτο μέρος της διαδραστικής άσκησης με ερωτήσεις εισαγωγής από τα Αρχαία Γ’ Λυκείου (Γνωστό) Ανθρωπιστικών Σπουδών. Περιλαμβάνονται 15 ερωτήσεις τύπου Σωστό-Λάθος και 5 ερωτήσεις συμπλήρωσης κενού. Σε αυτές μην ξεχάσετε να βάλετε τόνο στη λέξη, για να θεωρηθεί σωστή η απάντηση! Η άσκηση είναι αυτοαξιολόγησης! Θα βλέπετε

Διαδραστική Άσκηση εισαγωγής Αρχαία Γ’ Λυκείου (Μέρος 1) Read More »