Διαδραστικές Ασκήσεις Γραμματικής: Ρήματα Ενεργητική Φωνή

1) Πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μία άσκηση εξάσκησης με διάφορα ρήματα της ενεργητικής φωνής! Μέσω της άσκησης θα εξασκηθείτε στην κλίση των χρόνων, στις εγκλίσεις και στους αρχικούς χρόνους βασικών ρημάτων. Η άσκηση είναι πολλαπλής επιλογής και μέτριας δυσκολίας. Δε χρειάζεται να βάλετε πνεύματα και τόνους. Η άσκηση είναι αυτοαξιολόγησης! Θα βλέπετε τα […]

Διαδραστικές Ασκήσεις Γραμματικής: Ρήματα Ενεργητική Φωνή Read More »