εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Αρχαία Παρατηρήσεις Α Κλίσης Ουσιαστικών 6η Ενότητα Β Γυμνασίου

Αρχαία Παρατηρήσεις Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα)

Δείτε στο παρακάτω βίντεο βασικές παρατηρήσεις της α΄ κλίσης ουσιαστικών της αρχαίας ελληνικής γλώσσας! Τη θεωρία αυτή τη βρίσκουμε στην 6η Ενότητα των Αρχαίων της Α’ Γυμνασίου αλλά είναι και θεωρία γραμματικής που πρέπει να γνωρίζουμε και σε άλλες τάξεις. Το βίντεο μπορεί να αξιοποιηθεί στο πλαίσιο της ανεστραμμένης τάξης! Θέλεις Να Επιμορφωθείς Στο Μοντέλο […]

Αρχαία Παρατηρήσεις Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα) Read More »

Αρχαία Θηλυκά Α Κλίσης Αρχαία Α Γυμνασίου 6η Ενότητα

Αρχαία Θηλυκά Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα)

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς κλίνονται στα αρχαία ελληνικά τα θηλυκά της α’ κλίσης! Τη θεωρία αυτή τη βρίσκουμε στην 6η Ενότητα των Αρχαίων της Α’ Γυμνασίου αλλά είναι και θεωρία γραμματικής που πρέπει να γνωρίζουμε και σε άλλες τάξεις. Στη συνέχεια πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να λύσετε την άσκηση εξάσκησης! Άσκηση Αρχαία Ελληνικά

Αρχαία Θηλυκά Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα) Read More »

Αρχαία Αρσενικά Α' Κλίσης (Αρχαία A' Γυμνασίου 6η Ενότητα)

Αρχαία Αρσενικά Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα)

Δείτε στο παρακάτω βίντεο πώς κλίνονται στα αρχαία ελληνικά τα αρσενικά της α’ κλίσης! Τη θεωρία αυτή τη βρίσκουμε στην 6η Ενότητα των Αρχαίων της Α’ Γυμνασίου αλλά είναι και θεωρία γραμματικής που πρέπει να γνωρίζουμε και σε άλλες τάξεις. Στη συνέχεια πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο, για να λύσετε ασκήσεις εξάσκησης! Άσκηση Αρχαία Ελληνικά Αρσενικά

Αρχαία Αρσενικά Α’ Κλίσης (Αρχαία A’ Γυμνασίου 6η Ενότητα) Read More »

Υποτακτική Αρχαία (Αρχαία Β’ Γυμνασίου 4η & 5η Ενότητα)

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες για την υποτακτική στα αρχαία ελληνικά αλλά και ο σχηματισμός της σε όλους τους χρόνους. Στη συνέχεια πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους, για να λύσετε ασκήσεις εξάσκησης! Άσκηση Υποτακτικής Ενεστώτα Ε.Φ. Άσκηση Υποτακτικής Αορίστου Ε.Φ. Άσκηση Υποτακτικής εἰμί Άσκηση Υποτακτικής Παρακειμένου Ε.Φ.

Υποτακτική Αρχαία (Αρχαία Β’ Γυμνασίου 4η & 5η Ενότητα) Read More »

Κλίση Δικατάληκτων Επιθέτων σε -ης, -ης, -ες

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο με την κλίση των δικατάληκτων επιθέτων σε -ης, -ης, -ες. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης! Άσκηση Εξάσκησης

Κλίση Δικατάληκτων Επιθέτων σε -ης, -ης, -ες Read More »

Διαδραστικές ασκήσεις Ορθογραφίας

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο με τους κανόνες ορθογραφίας -τε ή -ται. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης! Άσκηση Εξάσκησης 2) Δείτε τα παρακάτω βίντεο με κανόνες για το πού ή που, πώς ή πως και ότι ή ό,τι. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης!

Διαδραστικές ασκήσεις Ορθογραφίας Read More »