Η βιομηχανία Ιστορία Γ Λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 6. Η βιομηχανία  (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 6. “Η βιομηχανία” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη ευκολότερη, […]

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 6. Η βιομηχανία  (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »