Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος ιστορία γ λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος  (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 5. “Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται […]

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος  (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »