Ιστορία Γ Λυκείου 2 Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση” από το κεφάλαιο Α. “Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Η διαμόρφωση νέων δεδομένων κατά την Επανάσταση Read More »