Ιστορία Γ Λυκείου 6 Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 6. “Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου …

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 6. Η ελληνική οικονομία κατά την περίοδο του μεσοπολέμου Διαβάστε Περισσότερα »