Η ελληνική οικονομία μετά την επανάσταση ιστορία γ λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το κεφάλαιο Α. “Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση” από την Ενότητα Α. της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη ευκολότερη, καθώς μπορεί να […]

Η Ελληνική Οικονομία μετά την Επανάσταση (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »