Ιστορία Γ Λυκείου 9 Η κρίση του 1932

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 9. Η κρίση του 1932

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 9. “Η κρίση του 1932” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 9. Η κρίση του 1932 Read More »