Ιστορία Γ Λυκείου 5 Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922 1936

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 5. “Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 5. Η οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Read More »