Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 10. Η Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 10. “Η πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 10. Η Πτώχευση του 1893 και ο Διεθνής Οικονομικός Έλεγχος Read More »