Ιστορία Γ Λυκείου 8 Η Τράπεζα της Ελλάδος

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 8. “Η Τράπεζα της Ελλάδος” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος Read More »