Ενδεικτικές Ερωτήσεις ΙΕΠ Γλώσσα

ΙΕΠ: Επισημάνσεις για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών

1. Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα Σπουδών που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π., ο φάκελος υλικού και το διδακτικό βιβλίο αποτελούν τα πλαίσιο αναφοράς για τη διδασκαλία του μαθήματος. Τα περικειμενικά στοιχεία που εμπεριέχονται στο εκπαιδευτικό υλικό στηρίζουν τους μαθητές και τις μαθήτριες στην ερμηνευτική προσέγγιση των κειμένων αναφοράς. Η βιβλιογραφία που παρατίθεται στο τέλος …

ΙΕΠ: Επισημάνσεις για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών Διαβάστε Περισσότερα »