Ιστορία Γ Λυκείου 2 Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας 1917-1922

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922)” από το κεφάλαιο Δ. “Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Αγώνες για τη δημιουργία μιας αυτόνομης Ποντιακής Δημοκρατίας (1917-1922) Read More »