Ιστορία Γ Λυκείου 3 Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 3. “Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου” από το κεφάλαιο Δ. “Ο Παρευξείνιος Ελληνισμός το 19ο και 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Η μεθοδευμένη εξόντωση (γενοκτονία) των Ελλήνων του Πόντου Read More »