Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Οι επιπτώσεις από την άφιξη των προσφύγων” από το κεφάλαιο Ε. “Η Ένταξη των Προσφύγων στην Ελλάδα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά