Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Το πρώτο διάστημα

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Το πρώτο διάστημα” από το κεφάλαιο “Β. Η Μικρασιατική Καταστροφή” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά