κανόνες συντακτικού

Κλίση Δικατάληκτων Επιθέτων σε -ης, -ης, -ες

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο με την κλίση των δικατάληκτων επιθέτων σε -ης, -ης, -ες. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης! Άσκηση Εξάσκησης

Κλίση Δικατάληκτων Επιθέτων σε -ης, -ης, -ες Read More »

Διαδραστικές ασκήσεις Ορθογραφίας

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο με τους κανόνες ορθογραφίας -τε ή -ται. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης! Άσκηση Εξάσκησης 2) Δείτε τα παρακάτω βίντεο με κανόνες για το πού ή που, πώς ή πως και ότι ή ό,τι. Στη συνέχεια πατήστε τον σύνδεσμο, για να λύσετε μια άσκηση εξάσκησης!

Διαδραστικές ασκήσεις Ορθογραφίας Read More »