κριτήριο αξιολόγησης ενότητα 4

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Γ Γυμνασίου

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Γ’ Γυμνασίου

Σε αυτό το άρθρο θα βρεις ένα κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 4 των Αρχαίων Ελληνικών της Γ’ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει ως ύλη τις ενότητες 1, 2, 4, 6 και το προς εξέταση κείμενο είναι το κείμενο της ενότητας 4. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως διαγώνισμα τετραμήνου ή ως επαναληπτικό κριτήριο. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί στις τελικές […]

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Γ’ Γυμνασίου Read More »

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Β' Γυμνασίου

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Β’ Γυμνασίου

Παρακάτω θα βρεις ένα κριτήριο αξιολόγησης για την Ενότητα 4 των Αρχαίων Ελληνικών της Β’ Γυμνασίου. Περιλαμβάνει ως ύλη τις ενότητες 2 -4 και το προς εξέταση κείμενο είναι το κείμενο της ενότητας 4. Μπορεί να αξιοποιηθεί ως διαγώνισμα τετραμήνου ή ως επαναληπτικό κριτήριο. Επίσης, μπορεί να αξιοποιηθεί στις τελικές εξετάσεις. Για αυτό τον σκοπό,

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητα 4 Αρχαία Β’ Γυμνασίου Read More »