Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών

Θέματα Νέα Ελληνικά ΕΠΑΛ (Πανελλαδικές 2020)

Δείτε τα θέματα για το μάθημα Των Νέων Ελληνικών (Πανελλαδικές 2020) στο οποίο εξετάστηκαν σήμερα οι μαθητές και μαθήτριες των ΕΠΑΛ. Πατήστε εδώ, για να δείτε τα θέματα για την εξέταση.