οδηγίες διδασκαλίας έκθεση α λυκείου 2020 2021

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Έκτακτα Μέτρα Σε Σχολεία, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες

Ανακοινώθηκαν με ΦΕΚ τα έκτακτα μέτρα που ισχύουν για τις εκπαιδευτικές δομές στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών. Συγκεκριμένα: 7. α) Ειδικώς ως προς τα σχολεία κατά παρέκκλιση του δευτέρου εδαφίου της περ. β) του άρθρου 11 του Μέρους Β’ της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020 (Β’ 4829) κοινής υπουργικής απόφασης αναστέλλεται η διά ζώσης εκπαιδευτική λειτουργία […]

Έκτακτα Μέτρα Σε Σχολεία, Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών Σε Θεσσαλονίκη και Σέρρες Read More »

Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Ύλη Και Οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Ανακοινώθηκε η ύλη και οι οδηγίες διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου. Πατήστε εδώ, για να κατεβάσετε την ύλη και τις οδηγίες διδασκαλίας. Μην παραλείψετε, ωστόσο, να δείτε συμπληρωματικά και: Εξεταστέα Ύλη Μαθημάτων Α’ Λυκείου 2020-2021 Εξεταστέα Ύλη Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021 Ημερήσιων και Εσπερινών Λυκείων Τρόπος Εξέτασης Μαθημάτων Γενικού Λυκείου

Ύλη Και Οδηγίες Διδασκαλίας Φιλολογικών Μαθημάτων Γενικού Λυκείου Read More »