Ιστορία Γ Λυκείου 3 Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 3. ” Οι οικονομικές συνθήκες κατά την περίοδο 1910-1922″ από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 3. Οι Οικονομικές Συνθήκες κατά την Περίοδο 1910-1922 Read More »