Ιστορία Γ Λυκείου 7 Οι μεγάλες επενδύσεις

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 7. Οι μεγάλες επενδύσεις

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 7. “Οι μεγάλες επενδύσεις” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 7. Οι μεγάλες επενδύσεις Read More »