Ιστορία Γ’ Λυκείου: 4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 4. “Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 4. Ο Α’ Παγκόσμιος Πόλεμος Read More »