Ιστορία Γ Λυκείου 1 Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 1. “Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας” από το κεφάλαιο Α. “Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη ευκολότερη, …

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 1. Πελατειακά δίκτυα επί τουρκοκρατίας Διαβάστε Περισσότερα »