Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς 2 1 Παρερμηνείες

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς: 2 + 1 Παρερμηνείες

Στο βίντεο αυτό θα δούμε 2+1 παρερμηνείες που υπάρχουν σχετικά με την προκήρυξη ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς. Σεμινάριο “Μάθε τα Πάντα για την Ανεστραμμένη Τάξη”: στάδια μοντέλου, παραδείγματα πρακτικής εφαρμογής, συμβουλές εφαρμογής, δημιουργία δικού σου βίντεο.

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς: 2 + 1 Παρερμηνείες Read More »