Προσλήψεις Αναπληρωτών/τριων Φάση 28 Νοεμβρίου (2023-2024)

Πρόσκληση ΟΠΣΥΔ για Υποβολή Δικαιολογητικών (2ΓΕ/2023)

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για υποβολή δικαιολογητικών στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) στο πλαίσιο της Προκήρυξης ΑΣΕΠ 2ΓΕ/2023 που αφορά τη δημιουργία πινάκων κατάταξης αναπληρωτών/τριων για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Προσοχή στην προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών στο ΟΠΣΥΔ με βάση τον λήγοντα/ το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ …

Πρόσκληση ΟΠΣΥΔ για Υποβολή Δικαιολογητικών (2ΓΕ/2023) Διαβάστε Περισσότερα »