Συνεξέταση Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου

Ο  τρόπος  διεξαγωγής και το περιεχόμενο της τρίωρης εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας στο Γυμνάσιο, ο τρόπος διατύπωσης των θεμάτων και ο τρόπος βαθμολόγησης των δοκιμίων, από το σχολικό έτος 2020-2021, καθορίζεται με απόφαση που υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας Σ. Ζαχαράκη. Η  υπουργική απόφαση ορίζει τα εξής: Ανακεφαλαιωτική εξέταση στο μάθημα της […]

Συνεξέταση Αρχαίων Ελληνικών Γυμνασίου Read More »