Τα Δημόσια Έργα Ιστορία Γ Λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 7. Τα Δημόσια Έργα  (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 7. “Τα Δημόσια Έργα” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη […]

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 7. Τα Δημόσια Έργα  (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »