Ιστορία Γ’ Λυκείου: 4. Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 4. “Τα κόμματα ως εκφραστές του πνεύματος της εποχής” από το κεφάλαιο Α. “Εξωτερικός προσανατολισμός και πελατειακές σχέσεις” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Δες ακόμη: Βίντεο Ιστορίας Γ’ Λυκείου Δες ακόμη: Κλίση Αρσενικών Α’ Κλίσης Ουσιαστικών – Αρχαία Ελληνικά