Ιστορία Γ Λυκείου Τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 2. “Τα πρώτα βήματα του Εργατικού Κινήματος” από το κεφάλαιο Γ. “Οι οικονομικές εξελίξεις κατά τον 20ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή […]

Ιστορία Γ’ Λυκείου: 2. Τα Πρώτα Βήματα του Εργατικού Κινήματος Read More »