Τελική Μορφή Συνεξέτασης Γλώσσας- Λογοτεχνίας Γ’ λυκείου

Δείτε το νομοσχέδιο εδώ το ΦΕΚ με τον τρόπο αξιολόγησης!