Η Ελληνική Οικονομία Κατά Το 19ο Αιώνα: 1. Το Εμπόριο (Ιστορία Γ' Λυκείου)

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 1. Το εμπόριο (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 1. “Το εμπόριο” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας Γ’ Λυκείου Ανθρωπιστικών Σπουδών. Η ακρόαση του μαθήματος βοηθάει ιδιαίτερα στην απομνημόνευση του! Αν παράλληλα με την ακρόαση ο μαθητής/τρια λέει φωναχτά το περιεχόμενο του κεφαλαίου η αποστήθισή του γίνεται ακόμη ευκολότερη, […]

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 1. Το εμπόριο (Ιστορία Γ’ Λυκείου) Read More »