Υποτακτική Αρχαία (Αρχαία Β’ Γυμνασίου 4η & 5η Ενότητα)

1) Δείτε το παρακάτω βίντεο στο οποίο παρουσιάζονται πληροφορίες για την υποτακτική στα αρχαία ελληνικά αλλά και ο σχηματισμός της σε όλους τους χρόνους. Στη συνέχεια πατήστε τους παρακάτω συνδέσμους, για να λύσετε ασκήσεις εξάσκησης! Άσκηση Υποτακτικής Ενεστώτα Ε.Φ. Άσκηση Υποτακτικής Αορίστου Ε.Φ. Άσκηση Υποτακτικής εἰμί Άσκηση Υποτακτικής Παρακειμένου Ε.Φ.

Υποτακτική Αρχαία (Αρχαία Β’ Γυμνασίου 4η & 5η Ενότητα) Read More »