Το δίκτυο των σιδηροδρόμων Ιστορία Γ Λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 8. Το Δίκτυο των Σιδηροδρόμων  (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 8. “Το δίκτυο των σιδηροδρόμων” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας

Διαβάστε Περισσότερα »
Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος ιστορία γ λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 5. Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος  (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 5. “Η δημιουργία τραπεζικού συστήματος” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας

Διαβάστε Περισσότερα »
Η εκμετάλλευση των ορυχείων ιστορία γ λυκείου

Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα: 4. Η εκμετάλλευση των ορυχείων (Ιστορία Γ’ Λυκείου)

Στο βίντεο αυτό θα δούμε το υποκεφάλαιο 4. “Η εκμετάλλευση των ορυχείων” από το κεφάλαιο Β. “Η Ελληνική Οικονομία κατά το 19ο αιώνα” της Ιστορίας

Διαβάστε Περισσότερα »