Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Facebook
Twitter
LinkedIn
Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Λειτουργικών Κενών (2023-2024)

Μια νέα ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών δημοσιεύτηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2024 και αφορά τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2023-2024.

Θέλεις να επιμορφωθείς στη διδακτική των Λατινικών; Τότε δες το σεμινάριο “Διδακτική Λατινικών Β’ & Γ’ Λυκείου“: χρονοδιάγραμμα οργάνωσης μαθημάτων, ποικίλες ασκήσεις γραμματικής, συντακτικού, λεξιλογικές, κατάλογος μετατροπών/ συντακτικών φαινομένων!

Στην ειδική προκήρυξη μπορούν να συμμετάσχουν όσοι/ες είναι εγγεγραμμένοι/ες στους:

(α) προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΕ/2023 και 2ΓΕ/2023 (οι οποίοι αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής του Α.Σ.Ε.Π. και κοινοποιήθηκαν αρμοδίως στο Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.),

(β) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ υποψήφιων εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κλάδου ΤΕ16 της Προκήρυξης του Α.Σ.Ε.Π. 1ΓΤ/2020 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Γ΄ 2679/4-11-2021, όπως αναμορφώθηκε και ισχύει), και

(γ) τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Β΄ και τελικούς επικουρικούς αξιολογικούς πίνακες της παραγράφου 4 του άρθρου 58 του ν. 4589/2019 υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) των Προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 3ΕΑ/2022 και 4ΕΑ/2022 (οι οποίοι δημοσιεύθηκαν, αντιστοίχως, στα ΦΕΚ Γ΄ 1618/2023 και Γ’ 1845/2023),

Οι ενδιαφερόμενοι/ ες μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ΟΠΣΥΔ με βάση τα διαθέσιμα προς κάλυψη λειτουργικά κενά.

Η προθεσμία των αιτήσεων είναι από την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου έως και την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2024.

Δες ολόκληρο το κείμενο της ειδικής προκήρυξης καθώς και τα διαθέσιμα λειτουργικά κενά ανά κλάδο εδώ.

Πηγή: ΟΠΣΥΔ

ephilologist

ephilologist